รายละเอียด

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการทำงานต่าง ๆ ของงานซื้อมา-ขายไป ซึ่งประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
1. ระบบสั่งซื้อ/งานซื้อสินค้า
2. ระบบงานใบเสนอราคา/งานขาย
3. ระบบสต๊อกสินค้า
4. ระบบลูกหนี้และรายวันรับอื่น ๆ
5. ระบบเจ้าหนี้และรายวันจ่ายอื่น ๆ
6. ระบบการเงินรับ
7. ระบบการเงินจ่าย
8. ระบบเช็ครับ/เช็คจ่าย
9. ระบบรายงาน
10.ระบบรักษาความปลอดภัย
11.ระบบบัญชี

  ระบบซื้อ
 •  การบันทึกผู้จำหน่าย 
 •  การบันทึกการซื้อสินค้าสินสด
 •  การบันทึกการซื้อสินค้าเงินเชื่อ 
 •  การบันทึกลดหนี้ 
 •  การบันทึกเพิ่มหนี้ 
 •  ตรวจสอบประวัติเงินซื้อ

ระบบซื้อ
 
  ระบบขายสินค้า
 • การบันทึกลูกค้า
 • การบันทึกการขายสินค้าเงินสด
 • การบันทึกการขายสินค้าเงินเชื่อ
 • การบันทึกลดหนี้
 • การบันทึกการเพิ่มหนี้
 • ตรวจสอบประวัติการขาย
ระบบขายสินค้า
 
  ระบบสต๊อกสินค้า
ระบบสต๊อกสินค้า
 
  ระบบการเงินจ่าย
ระบบการเงินจ่าย
 
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*