ระบบงานวิชาการ

           ระบบงานวิชาการ จะเป็นระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลด้านวิชาการทั้งหมด ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งทำให้สามารถนำข้อมูลมาทำการวเคราะห์ และแสดงรายงานทันที

 • งานวิชาการทางด้านการประเมินผล
 • งานวิชาการด้านการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน
 • การเก็บประวัติผลการศึกษา
 • งานวิชาการทางด้านการออกใบ รบ.
 • งานทางด้านการวิเคราะห์ และสรุป ทั้งในรูปของรายงาน และการฟเปรียบเทียบ
 • รูปแบบหน้าจอ
 


บันทึกข้อมูลรายละเอียดวิชา

บันทึกข้อมูลรายละเอียดวิชา คือการบันทึกข้อมูลรายละเอียดวิชาที่ทำการสอน โดยผู้ใช้สามารถลกำหนดประเภทวิชา,กลุ่มวิชา,จำนวนหน่วยกิต,จำนวนคาบ/สัปดาห์,หรือกำหนดเป็นการสอนทฤษฎีและปฎิบติอย่างละเท่าใด » Full

บันทึกหลักสูตร

บันทึกหลักสูตร คือการกำหนดหลักสูตรที่จะทำการสอนในแต่ชั้นเรียน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดหลักสูตรในแต่ละภาคเรียนได้ตามต้องการ » Full

บันทึกการลงทะเบียน

บันทึกการลงทะเบียน คือการกำหนดการลงทะเบียนของแต่ละหลักสูตร เมื่อผู้ใช้ได้กำหนดการลงทะเบียนแล้วรายการวิชาต่างๆจะถูกโอนข้อมูลไปเก็บไว้ที่รายการผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน » Full

การถอนวิชาเรียน

การถอนวิชาเรียน คือการยกเลิกรายวิชาที่นักเรียนคนดังกล่าวไม่ประสงค์จะลงเรียน ซึ่งสามารถถอนรายวิชาหรือถอนทุกวิชาระบบสามารถทำได้ตามต้องการ » Full

บันทึกผลการเรียน

บันทึกผลการเรียน คือการบันทึกเกรดในแต่ละวิชาที่นักเรียนคนดังกล่าวได้ทำการเรียนโดยผู้ใชสามารถเลือกปีการศึกษา/ชั้น หรือภาคเรียนที่ต้องการบันทึกได้ » Full

การบันทึกคะแนน

การบันทึกคะแนนคือการบันทึกคะแนนในแต่รายวิชาและสามารถกำหนดคะแนนในแต่รายวิชาเพิ่มเติมได้ » Full

การบันทึกการประเมินผลการเรียน

การบันทึกการประเมินผลการเรียนคือการให้ระบบทำการประมวลผลการตัดเกรดโดยผู้ใช้สามารถกำหนดขอบเขตของคะแนนในการตัดเกรดได้ตามต้องการ,สามารถแสดงกราฟและสามารถเปลี่ยนรูปกราฟได้หลายรูปแบบ » Full

 • บันทึกข้อมูลรายละเอียดวิชา
 • บันทึกหลักสูตร
 • บันทึกการลงทะเบียน
 • การถอนวิชาเรียน
 • บันทึกผลการเรียน
 • การบันทึกคะแนน
 • การบันทึกการประเมินผลการเรียน


 รายละเอียดระบบย่อย

บันทึกข้อมูลรายละเอียดวิชา
บันทึกหลักสูตร
บันทึกการลงทะเบียน
การถอนวิชาเรียน
บันทึกผลการเรียน
การบันทึกคะแนน
การบันทึกการประเมินผลการเรียน
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*