ระบบเงินเดือน

       ระบบบริหารงานเงินเดือน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบริหารงานเงินเดือนบุคลากรขององค์กรdd

 • ระบบการจ่ายเงินและค่าจ้าง
  1. บันทึก และทำรายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
  2. แสดง และพิมพ์รายงานสรุปรายได้ของพนักงานรายบุคคล
  3. พิมพ์ใบแจ้งรายได้ (Pay Slip)
  4. พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. พิมพ์รายการเงินเดือน และค่าจ้างของพนักงานส่งธนคาร
  6. บันทึก และคำนวณค่าล่วงเวลา (OT)
  7. คำนวณ ภาษี และประกันสังคม
 • ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน
  1. บันทึกการปฏัติงานของพนักงานรายวัน รายบุคคล
  2. รายงานสรุปการมาปฏัติงาน การลา และการขาดงานของพนักงาน รายวัน รายเดือน และรายปี
  3. สามารถนำข้อมูลเข้าจากเครื่องรูดบัตร
 


บันทึกการจ่ายเงินเดือน

บันทึกการจ่ายเงินเดือน » Full

บันทึกการลงตารางการทำงานเมื่อรับโอนจากเครื่องรูดบัตร

บันทึกการลงตารางการทำงานเมื่อรับโอนจากเครื่องรูดบัตร » Full

บันทึกการทำงาน

บันทึกการทำงาน » Full

จอภาพระบบเงินเดือน

จอภาพระบบเงินเดือน » Full

 • บันทึกการจ่ายเงินเดือน
 • บันทึกการลงตารางการทำงานเมื่อรับโอนจากเครื่องรูดบัตร
 • บันทึกการทำงาน
 • จอภาพระบบเงินเดือน


 รายละเอียดระบบย่อย

บันทึกการจ่ายเงินเดือน
บันทึกการลงตารางการทำงานเมื่อรับโอนจากเครื่องรูดบัตร
บันทึกการทำงาน
จอภาพระบบเงินเดือน
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*