รายละเอียด

โปรแกรมสำเร็จรูประบบสินเชื่อการเงิน เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการทำงานของงานสินเชื่อซึ่งประกอบ

ด้วยระบบต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ เพื่อใช้งานโดยตรงดังนี้

- ระบบงานจัดไฟแนนซ์

-ระบบงานผ่อนชำระ

- ระบบงานยึดและงานติดตาม

-ระบบสต๊อกสินค้า

-ระบบบัญชีรายวัน รับ/จ่าย

-ระบบธุรกรรมทะเบียน

- ระบบรายงาน

-ระบบปรับปรุงข้อมูล

คุณสมบัติของโปรแกรม

-ลดความซ้ำซ้อน

ด้วยการออกแบบโปรแกรมเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน โดยการนำข้อมูลจากหน้าจอหนึ่งไปใช้งานในอีกหน้าจอการทำงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ต้องทำงานหลายครั้งทำให้ทำงานได้รวดเร็วและไม่เกิดความผิดพลาด

-ข้อมูลมีความปลอดภัย

ด้วยตัวของโปรแกรมมีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้งานตามลำดับขั้นความสำคัญในแต่ละหน้าที่ ทำให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานในส่วนอื่น ๆ เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ และมีการป้องกันการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอีกขั้น

-รายละเอียดครอบคลุม

การทำงานของโปรแกรมครอบคลุมเนื้อหาของงานสินเชื่อ อาทิเช่น งานไฟแนนซ์ งานติดตามและงานยึด งานขายสินค้าในสต็อก งานทะเบียนธุรกรรม เป็นต้น เพราะเราเขียนจากประสบการณ์ การใช้งานจริงของสินเชื่อรถ

-รายงานสำหรับผู้บริหาร

แต่ละส่วนของการทำงานในโปแกรม มีรายงานรองรับสำหรับให้ผู้บริหารตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงาน

-ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

โปรแกรมถูกออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบ LAN จึงไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานหลายผู้ใช้ (Multi User) และยังรองรับการทำงานแบบ Online หลายสาขา
  ระบบสินเชื่อการเงิน
  • ระบบสินเชื่อการเงินแบ่งการทำงานออกเป็นระบบตามผังงานที่แสดง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้ตามไอคอนที่ปรากฏที่จอภาพทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถ บันทึกการจัดสินเชื่อ โดยระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดรถ , รายละเอียดลูกค้าและรายละเอียดการจัดสินเชื่อ โดยระบบจะทำการสร้างตารางการผ่อนชำระให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถค้นหารายหารลูกค้าที่ไดจัดทำสินเชื่อ อย่างเป็นระเบียบและมีสีแสดงเงื่อนไขของลูกค้า ทำให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ง่ายขึ้น และยังสามารถเลือกทำงานรายการถัดไปได้โดยคลิกที่รายการต่าง ๆ ได้โดยง่าย
  • ตรวจสอบการตัดสดของลูกค้าเมื่อใดก็ได้เมื่อลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบ โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลูกค้าทำสัญญา และผู้ทำงานสามารถตรวจสอบงวดการผ่อนและอัตราส่วนลดตัดสดได้
  • สามารถตรวจสอบอัตราการผ่อนชำระ โดยโปรแกรมจะทำการบันทึกเลขที่ใบเสร็จและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ลูกค้าชำระไว้ในตารางข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง และสามารถพิมพ์รายงานต่าง ๆ ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
  • ในบางครั้งผู้ใช้งานได้ทำงานผิดพลาด เช่น ทำการผ่อนชำระผิดลูกค้าซึ่งระบบสามารถทำการยกเลิกรายการดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้ด้วย
ระบบสินเชื่อการเงิน
 
  ระบบงานยึดและงานติดตาม
  • ระบบงานยึดและงานติดตาม
ระบบงานยึดและงานติดตาม
 
  ระบบธุรกรรมทะเบียน
  • ระบบธุรกรรมทะเบียน
ระบบธุรกรรมทะเบียน
 
  ระบบบัญชีรายวัน รับ/จ่าย
  • ระบบบัญชีรายวัน รับ/จ่าย
ระบบบัญชีรายวัน รับ/จ่าย
 
  ปรับปรุงข้อมูล
  • ปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูล
 
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*