เงื่อนไขการบริการ
เงื่อนไข CMSBIZ โปรแกรมงบริหารงานโรงเรียน
1. การบริการนอกสถานที่ กทม.ปริมณฑล 1,500 บาท/วัน/คน
2. การบริการนอกสถานที่ ตจว. 2,000 บาท/วัน/คน
3. การบริการที่บริษัทลูกค้า (MA) 6 ครั้ง/ปี
4. เซ็ตฟอร์มฟรี 3 ฟอร์ม
5. อัตราค่า MA (กทม.ปริมณฑล) 15 % ของราคาซอฟท์แวร์
6. อัตราค่า MA (ตจว.) 20 % ของราคาซอฟท์แวร์
7. ค่าเดินทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่คิดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
  • ถ้าต้องการ set form เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,000-2, 000 บาท / form
  • ถ้าต้องการ โอนข้อมูล เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • กรุงเทพและปริมณฑล ฟรี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ต่างจังหวัด คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,000 บาท / วัน / คน
ค่าที่พัก
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบที่พัก (แล้วแต่ตกลง)
เงื่อนไขการจ่ายชำระ
โอนเงินค่าบริการเข้าบัญชีบริษัท เทคแคร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-05923-7
เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้ออกบริการนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในระยะเวลาสัญญา Maintenance Agreement (MA) เท่านั้น ยกเว้นกรณีมีการตกลงรายละเอียดก่อนให้บริการ
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*