ระบบการเงินจ่าย

เป็นระบบทีทำการบันทึกรายการการจ่ายของโรงเรียน ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า,รายการการจ่ายเงินอื่นๆ หรือรายการที่เกิดขึ้นจากการใช้วงเงินสดย่อย ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมรายการต่างๆได้ตามต้องการ

  • สามารถบันทึกการออกใบสั่งซื้อได้
  • สามารถบันทึกการซื้อสินค้า/ตั้งหนี้รายจ่ายได้
  • สามารถบันทึกการจ่ายชำระหนี้/จ่ายอื่น ๆ ทั้งเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • สามารถตรวจสอบรายการที่เป็นเช็คในทะเบียนเช็คจ่ายได้ และสามารถพิมพ์รายการจ่ายลงบนสมุดเช็คได้
  • สามารถบันทึกรายการเงินสดย่อยได้
  • รายงานต่างๆ
  • รูปแบบหน้าจอ

 
 รายละเอียดระบบย่อย

[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*