ระบบงานการเงินรับ

ระบบการเงินรับทำการบันทึกรับชำระค่าเล่าเรียน ของนักเรียนหรือบันทึกรับชำระหนี้อื่นๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยระบบสามารถตรวจสอบประวัติการรับชำระหนี้ ของนักเรียนแต่ละคนได้ตามต้องการ หรือสามารถค้นหารายการการออกใบเสร็จหรือื่นๆได้

  • สามารถกำหนดหลักสูตรและรายได้ตามความต้องการ
  • สามารถรับชำระค่าเล่าเรียนเป็นเงินสด บัตรเครดิต และเช็ค หรือแบ่งชำระเป็นบางส่วนได้
  • สามารถบันทึกการจองเรียนล่วงหน้าได้
  • รายงานสรุปการรับเงินต่างๆ
  • รูปแบบหน้าจอ
 
 รายละเอียดระบบย่อย

[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*